PLATÍTE VEĽA ZA PLYN ?  ---  UŽ NEMUSÍTE !  ---  FLAMENCO

Návod na montáž a obsluhu

Na tomto mieste si môžete stiahnuť návod na montáž a obsluhu vo formáte PDF, v ktorom nájdete všetky informácie o montáži, obsluhe a prevádzke plynových konvekčných ohrievačov FLAMENCO ...

O gamatkách

Plynové konvekčné ohrievače FLAMENCO sú určené na vykurovanie domov, bytov, chát, kancelácií, administratívnych budov, objektov, garáží, dielní bez potreby budovania rozvodného systému teplonosného...

Fotogaléria gamatiek

Na tomto mieste si môžete pozrieť foto našich plynových konvekčných ohrievačov FLAMENCO. ...

Certifikáty našich gamatiek

Certifikáty našich výrobkov sú Vám k nahliadnutiu. ...

Záručné podmienky

 • Na plynový konvekčný ohrievač poskytuje spoločnosť INMAT s.r.o. záruku 24 mesiacov
  od uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu výroby.
 • Podmienkou uznania záruky je uvedenie konvekčného ohrievača do prevádzky oprávnenou
  servisnou firmou autorizovanou spoločnosťou INMAT s.r.o. spravidla najbližšou
  k miestu prevádzkovania ohrievača. Zoznam oprávnených servisných firiem je v sprievodnej
  dokumentácii.
 • Pri reklamácii musí byť predložený záručný list, potvrdenie o uvedení plynového konvekčného
  ohrievača do prevádzky oprávnenou servisnou firmou, inak nebude reklamácia uznaná.
 • Záruka sa vzťahuje na všetky chyby plynového konvekčného ohrievača a jeho súčasti, ktoré sa
  stali nepoužívateľnými následkom nekvalitného materiálu alebo chybného spracovania.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli nedodržaním podmienok uvedených v Návode na
  montáž, obsluhu a údržbu alebo tým, že plynový ohrievač sa používal iným ako stanoveným
  spôsobom a na iný účel, než na ktorý je v stanovených podmienkach určený, zlým alebo
  neodborným zaobchádzaním, napr. nevhodným uskladnením, nesprávnou obsluhou, údržbou,
  použitím nesprávneho paliva.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nečistotami v plyne, v spaľovanom vzduchu,
  nedodržaním stanovených technických podmienok (vstupný tlak plynu) a z dôvodu iných
  vonkajších vplyvov.
 • Záruka sa nevzťahuje tiež na škody nepriamo vzniknuté a na škody na veciach alebo zdraví
  osôb.
 • Nároky na záruku zanikajú nedodržaním podmienok záruky, uplynutím záručnej doby, opravou
  alebo úpravou plynového ohrievača neoprávnenou osobou, porušením kontrolných značiek
  alebo plômb.
 • Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka na odstránenie chýb plynového ohrievača
  nespadajúcich do záruky hradí zákazník – užívateľ.
 • Zodpovednosť za chyby – reklamáciu uplatňuje užívateľ u servisnej firmy, ktorá plynový ohrievač
  uviedla do prevádzky, alebo u inej oprávnenej servisnej firmy spravidla najbližšej k miestu
  prevádzkovania plynového ohrievača.
 • Ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby plynového ohrievača sa riadia
  príslušnými ustanoveniami všeobecných záväzných predpisov platných v Slovenskej republike
  (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník atď.).
 

Výhody použitia gamatiek:

ÚSPORA PLYNU 15 až 20% OPROTI STARÝM OHRIEVAČOM!

 • vysoká účinnosť spaľovania až 91%
 • nízka investícia pri riešení vykurovania objektov
 • moderný dizajn a dlhá životnosť
 • zapaľovací plameň s vysokou stabilitou
 • kvalitné a ekologické spaľovanie
 • nízka spotreba paliva vzhľadom k možnostiam individuálneho vyregulovania vykurovaných objektov
 • hygienická prevádzka vzhľadom k uzavretej spaľovacej komore a nasávania vzduchu pre spaľovanie z vonkajšieho priestoru
 • vysoká účinnosť spaľovania vzhľadom ku konštrukcii vyhrievacieho telesa a vonkajšieho krytu zaručuje dokonalé odovzdávanie a prúdenie tepla do miestnosti po celej ploche ohrievača
 • moderný dizajn európskeho štandardu
 • obojstranne smaltovaný hrubostenný výmenník
 • prevádzka bez nároku na elektrickú energiu
 • plynová armatúra od renomovanej firmy s vysokou presnosťou termostatickej regulácie výkonu
 • prevádzka s možnosťou automatickej modulácie výkonu v rozsahu 20 až 100%
 • možnosť nastavenia žiadanje priestorovej teploty v rozsahu 8-33 °C
 • rúra odvodu spalín vyrobená z tvrdeného hliníka
 • pohodlné a jednoduché ovládanie plynovej armatúry
 • možnosť prestavby na propán bután

 

 
Neprehliadnite

   Rozširujeme servisnú sieť!
   Ak máte záujem získať oprávnenie na
   uvádzanie do prevádzky a servis
   našich zariadení, kontaktujte nás.

  Farebné varianty gamatiek!
   RAL 9010 GS - biela farba
   RAL 1015 GS - béžová farba
   - iné odtiene RAL na základe objednávky

NÁKUPNÝ KOŠÍK


nákupný košík FLAMENCO
Tvoj košík je prázdny.

INFO K NAŠIM PRODUKTOM

Produkty zn. KARMA

Moderné plynové konvekčné ohr...

Produkty zn. MORA

Moderné plynové konvekčné ohr...

Informačný leták

Základné informácie o plynových...

Výhody gamatiek

Výhody použitia gamatiek FLAMENCO...

Technické údaje

Základné údaje o výkonoch, spot...

Záručné podmienky

Záručné podmienky firmy INMAT s....

Gamatky FLAMENCO

Plynové konvekčné ohrievače FLAMENCO:

 • vysoká účinnosť spaľovania až 91%
 • nízka investícia pri vykurovaní objektov
 • moderný dizajn a dlhá životnosť
 • zapaľovací plameň s vysokou stabilitou
 • kvalitné a ekologické spaľovanie

E-SHOP FLAMENCO

Jednoduchý a rýchly nákup gamatiek:

 • výborné ceny
 • jednoduché objednávanie
 • dostatok informácií o gamatkách
 • kontakt na servisné a montážne firmy
 • nakupujete priamo u výrobcu

O firme INMAT

Firma Jozef Hanuš INMAT sa venuje predaju
plynospotrebičov, kotlov, vodárenského a kúrenárskeho
materiálu, radiátorov a sanity už od roku 1993.
Ďalej realizujeme plynofikácie, montáž ÚK, plynovodov,
rozvody vody a kanalizácie, opravy ÚK, záručný a pozáručný
servis plynospotrebičov rôznych značiek a revízie plynových kotolní. Sme výrobca gamatiek FLAMENCO.